หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 21 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
AAKA113087 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ตัวของเรา 5 อ.1 37K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112773 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 คณิตเก่งจัง 7 อ.1 46K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112570 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 คณิตคิดไม่ง่าย 5 อ.1 34.1K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112555 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ร่างกายของเรา 2 5 อ.1 14.6K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112395 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ชุดที่ 1 5 อ.1 34.7K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112391 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 บวกเลขง่ายๆ 5 อ.1 13.1K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112363 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 สิ่งที่หนูทำได้ 5 อ.1 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112284 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ร่างกายของฉัน 5 อ.1 14.8K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112256 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 เรียนรู้เบื้องต้น 5 อ.1 14.8K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112232 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ร่างกายแสนสนุก 5 อ.1 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112184 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์ 5 อ.1 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
AAKA112098 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 คณิตเเสนง่าย 10 อ.1 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
KA101643 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 เล็ก-ใหญ่ 16 อ.1 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
KA101637 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 อ้วน-ผอม 6 อ.1 14.2K เริ่มทำข้อสอบ
KA101635 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 สูง-เตี้ย 6 อ.1 11.3K เริ่มทำข้อสอบ
KA101633 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 มาก-น้อย 6 อ.1 8.4K เริ่มทำข้อสอบ
KA101587 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จำนวน 5 อ.1 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
KA101585 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ขนาด 15 อ.1 6.6K เริ่มทำข้อสอบ
KA101581 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 เงาของใคร ชุดที่1 10 อ.1 8K เริ่มทำข้อสอบ
KA101579 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จับคู่ภาพเหมือน ชุดที่2 10 อ.1 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
KA101577 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จับคู่ภาพเหมือน ชุดที่1 10 อ.1 13.2K เริ่มทำข้อสอบ