ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์
100% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4. คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง