แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและสารเสพติด
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. วิตามินใดที่ผิวหนังสร้างเองได้เมื่อได้รับแสงแดด