ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
95% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. 20,000 + 500 + 30 + 8