ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
95% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. มนัสมีเงิน 62,500 บาท ซื้อเครื่องซักผ้า 27,580 บาท มนัสเหลือเงินกี่บาท