ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
75% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. 53,672 + 21,577 มีค่าเท่ากับข้อใด