ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 47,603 เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร