ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

“นิดมีแก้ว 300 ใบ ต้อยมีมากกว่านิด 258 ใบ ต้อยมีแก้วทั้งหมดกี่ใบ” โจทย์ถามอะไร