ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องจำนวนไม่เกิน 1,000
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 567 เลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วยมีค่าต่างกันเท่าไร