แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

จากรูป คือกล้ามเนื้อใด