คณิตศาสตร์ ม.1 เอกนาม
67% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. 5x กับ -3x เอกนามที่กำหนดให้คล้ายกันหรือไม่