แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 87 ÷ 3 = .....