แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 7
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. มีไก่ 15 ตัว มีเป็ด 12 ตัว มีไก่และเป็ดรวมกันกี่ตัว
เฉลย

15+12 = 27