แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1
95% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. แปด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ดังข้อใด