ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สัมผัสทั้งห้า (คาราโอเกะ)
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. ให้นักเรียนดูสื่อต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม "ตา มีไว้ทำอะไร"