ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 การยืนเคารพธงชาติ (สื่อการ์ตูน)
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. ให้นักเรียนดูสื่อการ์ตูนแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ "ธงชาติไทย มีกี่สี"