สี่เหลี่ยม ป.6
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งมีความยาวด้านยาว 25 เซนติเมตรเเละมีด้านสั้น 15 เซนติมเตร ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่