คิดเลข
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

134-128 = .......