แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ คือความหมายของสิ่งใด