วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. วัฒนธรรมทางภาษาในข้อใด อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดต่อกันได้มากที่สุด