วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่30
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามยุคสมัยและรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ