วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ดาวเช่าบ้านเดื้อนเพื่ออยู่อาศัย ช่วงหนึ่งดาวค้างค่าเช่า เดือนจึงถือโอกาสงัดประตูบ้านเข้า แล้วนำสิ่งของมีค่าในบ้านไปขาย โดยอ้างว่าเป็นค่าเช่าบ้านที่ดาวค้างอยู่ ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง