สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศมากที่สุด