สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร