แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. วันวิสาขบูชาตรงกับข้อใด
เฉลย

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันคล้ายกับวัน ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างปีกันแต่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกๆ ปี