แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สังคมไทยน่าอยู่
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นที่ทำให้ชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวประเทศไทย
เฉลย

ความทันสมัยไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย