ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเรขาคณิต
93% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ข้อใดเป็นการเขียนสัญลักษณ์แทนรังสี

เฉลย

รังสี สัญลักษณ์มีลูกศรอยู่บนหัวชี้ทางขวาด้านเดียว