แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง แสง
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปร่งแสง