ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่5
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดคือบทบาททางการปกครองที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช