ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
55% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. เวลาในข้อใดเกิดขึ้นก่อน
เฉลย

1023+1181 = พ.ศ. 2204