ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
15% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดคือภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ดิน