ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000
88% Complete
1 of 25
ข้อที่ 1. เลข 308 เลข 0 อยู่ในหลักใด มีค่าเท่าไร