วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. นางสาวกิตติยา จดบันทึกว่าในแต่ละวันมีพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพการกระทำของนางสาวกิตติยาจัดว่าเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพในขั้นตอนใด