วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5
25% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมากที่สุด เมื่อนักเรียนถูกคนรักชวนไปเอาสมุดงานที่ลืมไว้ที่หอพักช่วงหลังเลิกเรียน