วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่3
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ถ้าผลิตได้น้อยจะทำให้ป่วยเป็นโรคใด