วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29
50% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. สารอาหารใดที่ร่างกายจะย่อยกลายเป็นน้ำตาลกลูโคส