วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
60% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. อาการบวมแดง หรือคล้ำ และมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เป็นแผลประเภทใด