วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
60% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. บาดแผลชนิดใดต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการห้ามเลือด