วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
60% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. ผู้ป่วยที่มีรูปร่างเล็กกว่าผู้ช่วยเหลือ และสามารถใช้ขาได้ข้างหนึ่ง ควรเคลื่อนย้ายโดยวิธีใด