วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
67% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. เวลาแมงกระพรุนเกาะหรือปล่อยพิษ เหตุใดจึงต้องใช้ผักบุ้งทะเล หรือแอมโมเนียใส่บาดแผล