วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
60% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. หากผู้ป่วยมีอาการหนัก และหมดสติ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด