วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27
40% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการปฐมพยาบาลผู้ถูกน้ำร้อนลวก