วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27
40% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยในข้อใดต้องให้เท้าของผู้ป่วยสูงกว่าลำตัว