วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่26
100% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. หากร่างกายอ่อนเพลียมาก ไม่มีกำลังทำงานหรือประกอบกิจกรรมอื่นๆ ได้ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร