วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25
50% Complete
14 of 14
ข้อที่ 14. หากต่อมใดผลิตฮอร์โมนมากเกินไปจะส่งผลให้เป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ