วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25
50% Complete
10 of 14
ข้อที่ 10. รังไข่ของเพศหญิง สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโพรเจสเทอโรน ส่วนอัณฑะของเพศชายผลิตฮอร์โมนใด