วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24
87% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. วัยรุ่นชายช่วงแรกจะมีรูปร่างเล็กกว่าวัยรุ่นหญิง แต่เมื่ออายุเท่าใดจึงมีร่างกายสูงใหญ่กว่าวัยรุ่นหญิง