วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
85% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้