วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
75% Complete
5 of 0
ข้อที่ 5. ผู้ป่วยที่เป็นลมจะมีอาการตามข้อใด