วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
80% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. เหตุใดก่อนลงมือปฐมพยาบาลจึงต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมในที่เกิดเหตุใกล้ตัวผู้ป่วย